DEN AKUTA ELKRISEN

Studie: Mindre kärnkraft får elpriset att stiga – och svänga

Elpriset väntas både öka och svänga mer i spåren av elektrifieringen i industrin och en ökad andel icke-planerbar kraftproduktion, visar en studie från Tillväxtanalys.

Bild: Johan Nilsson/TT

Elektrifieringen av industri och transporter och en europeisering av elmarknaden leder till högre elpris. Dessutom kommer en förändrad produktionsmix sannolikt att leda till ett mer volatilt elpris.

Det ger stora negativa konsekvenser ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, säger Simon Falck, analytiker på Tillväxtanalys.

– Effekterna av ökande elpriser är särskilt stora för den elintensiva industrin och kan ge negativa konsekvenser på sysselsättning, investeringar och produktion.

Studien lyfter vikten av att stödja utvecklingen av hela eller delar av den elintensiva industrin.

– Stöd till marknadsaktörer kan motiveras när marknadsmekanismen inte fungerar på ett effektivt sätt. Fokus bör vara på stöd via brett utformade FoU-satsningar, snarare än riktade skattesänkningar mot specifika verksamheter som exempelvis datahallar. Ett borttagande av energiskatten på el oavsett användningsområde kan av detta skäl vara motiverat.

Pressmeddelande: Elektrifiering och europeiseringen av elmarknaden väntas leda till högre elpriser