VALET 2022

Regeringen får kritik för otydlig budget

Statsminister Magdalena Andersson (S), då finansminister, med budgetpropositionen inför budgetdebatten i slutet av september. Bild: Anders Wiklund/TT

Politik (TT)

Riksrevisionen kritiserar regeringen för att inte ha varit tillräckligt tydlig i sin budgetproposition.

En granskning av budgeten slår fast att det saknas utrymme för ytterligare utgiftsökningar under 2023 och 2024 om utgifterna höjs under nästa år.

Riksrevisionen skriver i ett pressmeddelande att regeringens budgetproposition för 2022 – som låg till grund för oppositionens budget som riksdagen röstade igenom – saknar utrymme för ökningar av statens utgifter under nästa år om det även leder till ökade utgifter under följande år.

"Regeringen borde ha varit tydligare med att budgetpropositionen inte lämnar något utrymme för ytterligare utgiftsökningar under utgiftstaket 2023. I den budget som riksdagen antog är utgifterna något högre 2023. Därmed är marginalen till utgiftstaket mindre än vad som anges i ramverkets riktlinjer", säger riksrevisor Helena Lindberg i pressmeddelandet.

Regeringen får även kritik för att det saknades en plan för en återgång till överskottsmålet i vårbudgeten. En sådan plan presenterades först i höstbudgeten, men anses inte ha varit tillräckligt utvecklad och tydlig.

Riksrevisionen konstaterar vidare att att regeringen inte var tillräckligt tydlig i sin redogörelse av skillnaderna mellan sina egna prognoser för de offentliga finanserna och de som tas fram av expertmyndigheter.

Erik Paulsson Rönnbäck/TT