DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Positiv syn på den ekonomiska utvecklingen bland företagen

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna är oförändrat, visar SEB:s företagsindikator. För första gången sedan undersökningen startade i december 2020 är dock inga av de ekonomiska indikatorerna negativa, skriver SEB i ett pressmeddelande.

Allt fler företagare spår en positiv utveckling de kommande månaderna, visar undersökningen som pekar på en ökning från 30 till 33 procent den senaste månaden. Samtidigt är ökningen av företagare som spår en negativ utveckling lika stor.

– Den inrikespolitiska turbulensen verkar gå ganska obemärkt förbi landets enmansföretagare, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández, i ett pressmeddelande.

Han menar att många företag har kommit långt i omställningen efter pandemin. Gällande ekonomiska faktorer, som rör omsättning och likviditet, är utvecklingen övervägande positiv.

Pressmeddelande: Sommarstiltje hos enmansföretagarna