RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Högre inflationsförväntningar

Riksbankschef Stefan Ingves kan räkna med att Riksbankens inflationsmål nås om fem års sikt. Arkivbild. Bild: Henrik Montgomery/TT

Ekonomi (TT)

Inflationsförväntningarna har stigit de senaste månaderna. Det visar analysföretaget TNS Sifo Prosperas senaste enkät.

Enkäten görs bland inköpschefer, aktörer på penningmarknaden och representanter för arbetsgivare och fackförbund.

De tillfrågade räknar nu med en inflation enligt måttet KPI på 1,9 procent på ett års sikt, 1,9 procent på två års sikt och 2,0 procent på fem års sikt.

I den förra undersökningen, som publicerades i mars, trodde man på en inflation på 1,4 procent på ett års sikt, 1,6 procent på två års sikt och 1,9 procent på fem års sikt.

Riksbankens reporänta väntas i genomsnitt ligga på 0 procent om tre månader, 0,1 procent om tolv månader, 0,3 procent om 24 månader och 0,9 procent om 60 månader.