DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Het ekonomi – men personalbristen förvärras

Bild: Jessica Gow/TT

Stockholms ekonomi går starkt framåt. Samtidigt larmar tillverkningsföretag om materialbrist och företag i hotell- och restaurangsektorn om personalbrist, enligt Stockholms handelskammare.

Stockholmsbarometern för det tredje kvartalet landar på 111 där 100 utgör det historiska medelvärdet som anger ett normalläge. Mest positivt är läget i hotell- och restaurangbranschen.

Men allt är inte positivt, enligt rapporten. Vartannat tillverkningsföretag i 50 procent i Stockholm tillverkningsföretag uppger att bristen på material eller utrustning var det främsta produktionshindret. Och hela 71 procent av företagen i hotell- och restaurangsektorn att man lider av personalbrist.

- Många med erfarenhet och kunskap från verksamheterna har lämnat under pandemin. På kort sikt är detta naturligtvis också en mycket stor utmaning för företagen eftersom man naturligtvis behöver etablerad personal för att bedriva en bra verksamhet och göra det möjligt för oerfarna att komma ni i yrket, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare, i en kommentar.

Pressmeddelande: Het ekonomi - samtidigt som personalbristen i hotell- och restaurang skjuter i höjden