DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Handelsbanken räknar med smällar för hushållen

Handelsbanken räknar med oroliga tider för hushållen. Arkivbild. Bild: Alexander Larsson Vierth/TT

Ekonomi (TT)

Handelsbanken ser orosmoln torna upp sig över hushållen som drabbas av både stigande priser och höjda räntor när inflationen ska bekämpas, enligt en ny konjunkturrapport.

Globalt sett bidrar Rysslands krig i Ukraina till en avmattad tillväxt och till att de redan höga inflationssiffrorna drivs upp, skriver Handelsbanken i sin prognos.

För Sveriges del räknar banken med en fortsatt stigande inflation som landar på cirka 6 procent under 2022. Därefter väntas den sjunka tillbaka de kommande åren, enligt prognosen.

Situationen gör att Riksbanken väntas höja räntan med en halv procentenhet i juni. Därefter bedöms räntehöjningarna fortsätta upp till 1,75 procent, skriver banken.

"Den snabba ränteuppgången kommer kännas för hushåll och företag och framåt 2023 räknar vi med att motvinden för BNP tilltar rejält", säger Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman, i ett pressmeddelande.

Enligt banken har Sverige "muskler att hantera en utveckling som drabbar hushållen", men de beskriver samtidigt "en svår balansgång, då en alltför expansiv finanspolitik skulle elda på inflationen".

”Ännu snabbare räntehöjningar ökar risken för exempelvis ett ras i bostadspriserna och en allvarlig lågkonjunktur”, säger Christina Nyman.