DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Handeln ökade med 6 procent

Ekonomi (TT)

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 6,0 procent i november jämfört med motsvarande månad i fjol.

Dagligvaruhandeln ökade med 3,2 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 8,3 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Mellan oktober och november ökade detaljhandelns försäljningsvolym, försäljningen i fasta priser, med 0,9 procent.

Mätt i löpande priser ökade detaljhandelns omsättning med 8,2 procent i november jämfört med motsvarande månad 2020. Dagligvaruhandeln ökade med 5,6 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 10,2 procent.

Uppgifterna om försäljningsvolym är korrigerade för kalendereffekter och, när det gäller jämförelsen mellan november och oktober, säsongsvariationer. Siffrorna för dagligvaruhandeln är exklusive Systembolaget.