DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Företagslån ökar trots svaga utsikter i ekonomin

Bild: Henrik Montgomery/TT

Allt fler bankchefer tror på en försämrad konjunkturutveckling. Trots det har vartannat bankkontor ökat sin utlåning till företag, visar en enkät från Almi.

Lånen går främst till investeringar i rörelsefastigheter och maskiner eller inventarier samt förvärv.

– Osäkerhetsfaktorerna och orosmolnen blir fler, inte minst på makroekonomisk nivå. Vi ser samtidigt att de flesta fortfarande har en optimistisk bild av framtiden, säger Britta Burreau, vd Almi i ett pressmeddelande.

Av de 100 tillfrågade bankkontorscheferna bedömer två av tre att företagens omsättning har ökat jämfört med föregående kvartal.

Vidare bedömer bedömer strax över hälften av bankcheferna att antalet anställda ligger kvar på en oförändrad nivå.

Pressmeddelande: Bankerna fortsätter låna ut till företagen