BREXIT

Företagen nyttjar frihandelsavtalet med Storbritannien

Bild: Steve Parsons

Svenska företag som importerar från Storbritannien har använt det nya frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien till 84 procent, enligt en rapport från Kommerskollegium.

Sedan Storbritanniens utträde ur EU gäller ett frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien.

– Vi har sett att 6 600 importörer i genomsnitt använder frihandelsavtalet varje månad. Och under det första halvåret har importörerna totalt sett sparat 483 miljoner kronor på att slippa tullavgifter, men ändå betalat tullavgifter på 88 miljoner kronor när avtalet inte använts, säger rapportförfattaren Jonas Kasteng i ett pressmeddelande.

Kommerskollegium: Många företag använder frihandelsavtalet med Storbritannien efter brexit