Fler prismedvetna hushåll när kostnader stiger

58 procent av hushållen uppger att ökade boendekostnader gör att de tror att den egna ekonomin kommer att vara sämre om ett år, enligt SBAB:s undersökning. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ekonomi (TT)

En tredjedel av hushållen tror att den egna ekonomin kommer att bli sämre nästa år, visar en ny undersökning från SBAB.

Fler än tidigare uppger att de stigande priserna har gjort dem mer prismedvetna.

33 procent av hushållen tror att deras privatekonomi kommer vara sämre om ett år. En ökning med 8 procent sedan april, enligt SBAB:s undersökning, där drygt 1 000 svarat på frågor om deras planerade sparande.

De klart vanligaste anledningarna enligt undersökningen är stigande priser på bland annat mat och drivmedel, samt ökade boendekostander.

40 procent av hushållen tror att deras ekonomiska situation kommer att vara densamma som i dag.

På frågan om hushållen vidtagit någon åtgärd för att förbättra den egna ekonomin svarar 43 procent ja. I april var den siffran 37 procent.

I april svarade 29 procent av hushållen att de blivit mer prismedvetna för att försöka förbättra den egna ekonomin. Den siffran stiger nu till 50 procent. 42 procent av hushållen uppger att de dragit ned på sin konsumtion.