ARBETSKRAFTSINVANDRING

Fler kontroller ska gynna arbetskraftsinvandringen

Foto: Ernst Henry Photography AB

Svenska företag är beroende av att rekrytera från länder utanför EU för att få tag på kompetensen de behöver. Därför måste systemet för arbetskraftsinvandring vårdas och kriminella som utnyttjar det stoppas. Det konstaterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.

Arbetskraftsinvandringen är viktig för Sverige, men ett litet antal kriminella aktörer missbrukar systemet vilket får negativa konsekvenser på flera sätt.

– Det slår hårt både mot enskilda arbetskraftsinvandrare som far illa och utnyttjas, och mot skötsamma företag som drabbas av osund konkurrens, säger Magnus Wallerå, avdelningschef för kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv.

Nu lägger Svenskt Näringsliv fram förslag för hur kriminaliteten ska stoppas. Detta för att inte riskera att företagens möjligheter att rekrytera utanför EU ska begränsas eller försvåras

Ett av förslagen är att stärka Migrationsverkets kontrollverksamhet.

– Då är det särskilt viktigt att efterkontrollerna riktas in på de riskmiljöer som vi vet finns, arbetsplatser där det finns särskilt stora anledningar att misstänka att det sker ett utnyttjande.

Så slipper arbetskraftsinvandrare ur de kriminellas grepp