DEN AKUTA ELKRISEN

Bild: Johan Nilsson/TT

Elprischock i Skåne väntas fortsätta

Sommarens elpriser i Skåne är tre gånger högre än priserna i Norrland. Mycket pekar på att de dyra avgifterna kommer att bestå, rapporterar Sydsvenskan.

Det finns flera bakomliggande anledningar till varför priserna i södra Sverige ligger på historiskt höga nivåer. Underhållsarbete vid Ringhals, och ökad elexport är bidragande faktorer. Förhoppningen är att elprisskillnaderna ska jämnas ut så fort Sydvästlänken tas i drift, vilket planeras ske den 15 augusti.

Men Svenska kraftnät kan inte garantera att det kommer sänka priserna för skånska elkunder. Priserna innebär tuffa konkurrensvillkor inom Sverige, samtidigt som vår el blir att viktigare för andra länder.

– När vi ökar exportmöjligheterna om några år blir det ännu lättare att överföra el från Sydsverige när vindarna är svaga och elbehovet är stort på kontinenten. Det driver fortsatt upp elpriset i Skåne till europeiska nivåer, säger Stefan Yard, professor emeritus vid Ekonomihögskolan i Lund, till Sydsvenskan.

Sydsvenskan: Elkunder i Malmö och Helsingborg har därmed ett elpris som ligger 150 procent högre än elkunder i Sundsvall och Luleå.