DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

BNP steg med 2,0 procent

Ekonomi (TT)

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) växte med 2,0 procent under tredje kvartalet jämfört med kvartalet före. Jämfört med motsvarande period 2020 ökade BNP med 4,7 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Hushållens konsumtion ökade med 2,4 procent jämfört med föregående kvartal. Den offentliga konsumtionen steg med 0,2 procent. Exporten ökade med 0,5 procent och importen steg med 2,4 procent.

Under andra kvartalet så växte BNP med 1,0 procent jämfört med kvartalet före och ökade med 9,5 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare.

Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och säsongsvariationer.