DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

Bättre fart inom tysk industri

Tysk industri andas ny optimism. Arkivbild. Bild: Martin Meissner/AP/TT

Ekonomi (TT-Bloomberg)

En viss återhämtning spås inom den tyska industrin, Europas största ekonomi.

Inköpschefsindex för industrin som ses som en viktig konjunkturmätare lyfte till 54,7 i april jämför med analytikernas prognos på 54. Ordersiffran i april, 46,6 var dock den lägsta sedan juni 2020.

För tjänstesektorn noteras samtidigt en nedgång, från 57,6 till 56,3. Väntat utfall enligt analytikerna var 57,2.