Flaskhalsar försenar din renovering

Brist på vissa material och produkter samt prisökningar försvårar tillvaron för hantverkarna. - Det är svårt att göra ett projekt som entreprenör när man inte vet när man får tag i alla grejerna, säger Mats Andersson, vd på RA Byggen i Åhus. Bild: Johan Nilsson/TT

Renoveringsdags? Räkna med långa väntetider och oklar slutnota. Globala flaskhalsar ställer till det samtidigt som efterfrågan på byggtjänster är stor.

Containerbrist, dyr frakt, brist på material och insatsvaror sätter käppar i hjulet på många håll. En grupp som tampas med störningarna i leveranskedjorna är hantverkarna.

– Det finns en oro. Vi har inte blivit jättedrabbade än så länge men har fått vända oss till lite andra materialval, för det har inte funnits det vi ska ha tag på. Och prishöjningarna har börjat komma både på byggmaterial och hos underleverantörer. Allting sticker i väg, säger Mats Andersson, vd på RA Byggen i Åhus, som har både privat- och företagskunder.

Stigande priser

Han uppskattar att prisökningen gentemot kund ligger på mellan 10 och 20 procent i år.

Det problem som blir mest påtagligt är svårigheten att ge kunden en rättvis bild för när ett jobb kan bli klart och hur mycket det kommer att kosta i slutänden.

– Jag kan inte lämna ett fast pris utan jag får lämna med ett pris med marginal, säger Mats Andersson.

Det blir en osäkerhet både för byggaren och kunden. Och planeringen av projekten är mycket svår i dagsläget.

– Det finns en oro kring det man inte styr över själv och för vissa grejer, som vitvaror, får vi inga leveransbesked för när varorna kommer. Det är svårt att göra ett projekt som entreprenör när man inte vet när man får tag i alla grejerna, säger Mats Andersson.

Långa ledtider

Bilden som Mats Andersson beskriver, med svårigheter att få fram rätt byggmaterial som leder till förseningar och svårigheter att beräkna offerter med priser som ständigt förändras, bekräftas av branschorganisationen Trä- och möbelföretagen (TMF).

– Det största problemet är förseningar, att få saker och ting färdiga. Det är både svårt att beräkna priser och leveranstider och mindre företag får lägga jättemycket tid på att söka material för att få tag på de insatsvaror som behövs, säger Cecilia Ask Engström, chef för branschutveckling och politik på branschorganisationen TMF.

Prisökningarna sker på flera håll i ledet. Materialpriserna ökar och dyr frakt leder till dyrare produkter. Tidigare i år var bristen på sågade trävaror akut och priserna på materialet har skjutit i höjden. Det senaste året har priset på trävaror stigit över 100 procent i Sverige, enligt Christian Nielsen, analytiker på Skogsindustrierna.

Jämfört med i våras har dock tillgången på exempelvis trävaror förbättrats under sommaren.

– Det har varit ett oerhört tryck på sågverken under sommaren, men efter sommaren har det funnits en möjlighet att få en liten buffert att arbeta med igen. Förhoppningsvis blir läget lite mer stabilt framöver, säger Christian Nielsen.

Den höga efterfrågan kommer främst utifrån, från exempelvis Storbritannien och Centraleuropa. Men det ökade intresset för att renovera och bygga om hemma inom landet har också bidragit, enligt Nielsen.

"Ha framförhållning"

Den som planerar att renovera får rådet att ha lång framförhållning och räkna med förseningar.

Inom Kesko-koncernen, där bygghandeln K-rauta ingår, märker man av långa väntetider bland annat på det som klassas som tungt byggmaterial, som isolermaterial och byggplåt, men även på andra många andra produkter.

– Just nu är det exempelvis längre leveranstider än normalt på bland annat fönster, dörrar och en del trägolv. Det tack vare den stora försäljningsökning branschen haft under året, säger Erik Öhlin, affärsområdeschef K-bygg Kesko Sverige.

Då bristen på containrar fortsatt är stor, vilket påverkar fraktpriserna, räknar han också med fortsatta prisökningar på produkter exempelvis från Asien.

– Vårt råd till både privatpersoner och byggföretag är att ha en bra framförhållning, säger Erik Öhlin.

Helena Wande/TT

Mats Andersson, vd på RA byggen, i företagets anläggning med snickeriverkstad och lager strax utanför Åhus. Bild: Johan Nilsson/TT