DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

Industrin i eurozonen påverkas av flaskhalsar

Bilindustrin och många andra branscher påverkas av flaskhalsproblemen, och inköpschefsindex i eurozonen sjönk i september. Arkivbild. Bild: Martin Meissner

Ekonomi (TT-Reuters)

Tillväxt, men mycket flaskhalsar som ställer till det. Inköpschefsindex för eurozonen sjönk till 58,6 i september från 61,4 i augusti, enligt IHS Markit.

Fabriker får kämpa med flaskhalsproblem, som brist på varor och komponenter. Dessutom är det ont om arbetskraft.

Inköpschefsindex är en återkommande enkät till inköpschefer, som brukar utgöra en god indikation på vart ekonomin är på väg. Ett index över 50 indikerar tillväxt, medan index under 50 visar på en nedgång.