JÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET

Vinnova ska mäta företagsägarnas könsfördelning

Nu skruvar Vinnova åt sina jämställdhetsmätningar. I en ny handlingsplan lägger innovationsmyndigheten fram att man kommer börja fastställa ägandet mellan män och kvinnor i företag som söker bidrag, rapporterar Dagens Industri.

Vinnova är sedan 2015 en av de myndigheter i Sverige som ingår i regeringsuppdraget ”Jämställdhetsintegrering i myndigheter”.

– Sedan dess har vi jobbat mer systematiskt med jämställdhetsindikatorer som vi följer upp för alla projekt, säger Darja Isaksson, generaldirektör på Vinnova, till Di.

Myndigheten tar nu ett ytterligare steg och ska framöver fastställa och mäta könsfördelningen i själva ägandet av de företag som söker och beviljas bidrag.

Di: Vinnova ska mäta könsfördelningen bland företagsägare