Swedish Match fimpar cigarrerna

Swedish Match slutar med cigarrtillverkning. Arkivbild. Bild: Helena Landstedt/TT

Ekonomi (TT)

Swedish Match tänker lämna cigarrverksamheten och därmed göra sig av med den sista grenen av koncernens rökprodukter.

I ett pressmeddelande skriver den svenska snusjätten att det ska ske genom avknoppning till aktieägarna och att man "inlett förberedelser för en separation av cigarrverksamheten och en påföljande notering på en framstående aktiebörs i USA".

Swedish Match cigarrverksamhet är näst störst på marknaden för massmarknadscigarrer i USA med en marknadsandel mätt i volym om cirka 23 procent. Bolaget förväntar sig att slutföra den planerade avknoppningen tidigast under andra halvåret 2022.

Kvar i Swedish Match blir produktsegmenten Rökfria produkter och Tändprodukter där portionssnus utgör den stora kassakon. För helåret 2020 redovisade dessa produktsegment sammanlagda intäkter om 11,8 miljarder kronor.

Cigarrtillverkning har en stark tradition i Sverige. Tobaksodling har förekommit sedan 1700-talet och cigarren hade sin storhetstid i landet på 1800-talet. Under 1900-talet tillverkades cigarrer av dåvarande Tobaksmonopolet, bland annat i den klassiska fabriksbyggnaden på Maria Bangata i Stockholm. Efter monopolets avveckling fortsatte tillverkningen i Malmö och sedermera Härnösand. Numera finns lokal tillverkning i mindre skala på flera ställen i landet.