KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Planerna för Cementa i lagrådets händer

Bild: Karl Melander

Ekonomi (TT)

Regeringens förslag till lagändringar som ska göra det möjligt att låta Cementa bryta kalk på Gotland lite längre har lämnats till lagrådet för en regeringsprövning.

Regeringen har mejslat ut förslag till tillfälliga ändringar i miljöbalken för att Cementa ska kunna bryta kalk längre än sista oktober då det nuvarande tillståndet löper ut.

Syftet är att undvika en kris vad gäller tillgången på cement i Sverige senare i höst, något som anses kunna få allvarliga konsekvenser för byggandet och samhället.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 10 oktober 2021 och upphöra att gälla vid utgången av 2021.

Hanna Schück/TT