KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Så ska Sverige klara bygga ny kärnkraft

Regeringens nationella kärnkraftssamordnare Carl Berglöf presenterar en första rapport. Arkivbild. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Det kommer att behövas en effektiv koordinering vid byggandet av ny kärnkraft i Sverige. Så lyder en av flera rekommendationer från regeringens nationella kärnkraftssamordnare Carl Berglöf.

– I hyfsad närtid behöver man etablera en programorganisation som kan koordinera olika projekt, säger han.

Enligt honom behövs flera olika projekt för att bygga ny kärnkraft. Bara ett projekt blir för lite och förmodligen för dyrt.

– Det handlar om att få en lärkurva för att få ner kostnaderna, säger han.

14 olika utredningar har tillsatts av regeringen sedan den nya färdplanen mot ny kärnkraft i Sverige antogs av Tidöpartierna, där första nya reaktorn ska vara i drift 2035.

– Färdplanens mål är fortfarande möjlig. Men utmanande givetvis, säger Berglöf.

Utmaningen ligger bland annat i att svensk forskning och kunskap kring kärnkraft har somnat in under alla år som de flesta pratade om avveckling av kärnkraften.

– Så det här sker från ett stukat utgångsläge, säger han och fortsätter:

– Det krävs därför omfattande och riktade åtgärder.

Om hur stort intresset är bland olika aktörer att bygga ny kärnkraft i Sverige, är samordnaren Carl Berglöf lite svävande. Han har svårt att kvantifiera det.

– Jag noterar ett intresse, säger han och nämner också att flera kommuner räckt upp handen och har visat sig vara villiga att härbärgera reaktorer.

– Det bubblar på olika håll.