DEN SVENSKA EKONOMIN

Sveriges BNP minskade i april

Sveriges ekonomi krympte i april enligt SCB:s månatliga BNP-indikator. Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Svensk ekonomi – bruttonationalprodukten (BNP) – minskade med 0,7 procent i april jämfört med föregående månad, visar ny preliminär statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Det kan jämföras med en minskning på reviderade 0,4 procent i mars.

"Aktiviteten i den svenska ekonomin försvagades något under det andra kvartalets första månad. Utvecklingen förklaras bland annat av en nedgång i hushållens konsumtion och en något svagare produktion i näringslivet", säger Melker Loberg, nationalekonom på SCB, i ett pressmeddelande.

Jämfört med april för ett år sedan var BNP oförändrad.

Den månatliga BNP-indikatorn är tänkt att ge en tidig bild av utvecklingen för bruttonationalprodukten och är baserad på ett mer begränsat underlag än de ordinarie kvartalssiffrorna.