DEN SVENSKA EKONOMIN

Sveriges ekonomi växer oväntat mycket

Nya SCB-siffror för svensk ekonomi. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ekonomi (TT)

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 0,7 procent i första kvartalet jämfört med kvartalet före, enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Det var en oväntat hög fart. Ekonomerna hade i snitt räknat med oförändrad BNP, enligt Bloombergs sammanställning. Men marknadsreaktionerna blev ändå ganska små, kronan rörde sig marginellt på dollarn.

"BNP-tillväxten tog fart under årets inledning efter att ha utvecklats svagare ett antal kvartal i följd", säger Jessica Engdahl, sektionschef på Nationalräkenskaperna, i ett pressmeddelande.

Hushållens konsumtion sjunker dock fortfarande, minus 0,3 procent, liksom hushållens reala disponibla inkomst.

Under fjärde kvartalet var BNP oförändrat jämfört med föregående kvartal, enligt reviderade siffror.

Även på årsbasis har svensk BNP vänt upp på positiv mark igen, plus 0,7 procent jämfört med första kvartalet i fjol. Under fjärde kvartalet låg tillväxttakten på årsbasis på minus 0,6 procent.