DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Ny tillväxtprognos: Sverige inte sämst i EU

Sverige klättrar förbi Finland - och även Tyskland och Estland - i EU:s senaste ekonomiska prognos. Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

EU (TT:s korrespondent)

Nu lämnar Sverige jumboplatsen i EU:s tillväxtliga.

Den ekonomiska vårprognosen pekar mot en svag ljusning, både i Sverige och resten av unionen.

EU:s ekonomikommissionär Paolo Gentiloni talar hoppfullt om att EU lyckats "komma runt hörnet" efter ett utmanande 2023.

"Vi väntar oss en gradvis ökning av tillväxten under året och nästa år då privatkonsumtionen stöds av fallande inflation", hälsar Gentiloni i ett pressmeddelande.

Någon jätteuppgång är det dock definitivt inte. Kommissionen gissar nu på en total tillväxt i EU i år på 1,0 procent, jämfört med 0,9 procent i vinterprognosen i februari. För eurozonen tros fortsatt på 0,8 procent i februari.

För Sverige siar EU-kommissionen om en tillväxt på 0,2 procent i år och 2,1 procent för 2025. Det är oförändrat för 2024 men en bra bit upp jämfört med de 1,6 procent för nästa år som man räknade med i februari. Även för Sverige pekas den fallande inflationen ut som huvudorsak, i kombination med fortsatt stark export.

För första gången sedan i höstas är därmed Sverige inte längre sämst i kommissionens tillväxtprognos.

För Tyskland ser det värre ut. Låga förväntningar redan i februari skrivs nu ner ytterligare, till en tillväxt på bara 0,1 procent i år och 1,0 procent under 2025.

Wiktor Nummelin/TT

Fakta

Så här gissar EU-kommissionen om EU-ländernas tillväxt i år (med 2025 inom parentes):

Malta: 4,6 (4,3)

Rumänien: 3,3 (3,1)

Kroatien: 3,3 (2,9)

Polen: 2,8 (3,4)

Cypern: 2,8 (2,9)

Danmark: 2,6 (1,4)

Ungern: 2,4 (3,5)

Slovenien: 2,3 (2,6)

Grekland: 2,2 (2,3)

Slovakien: 2,2 (2,9)

Spanien:2,1 (1,9)

Litauen: 2,0 (2,9)

Bulgarien: 1,9 (2,9)

Portugal: 1,7 (1,9)

Lettland: 1,7 (2,6)

Luxemburg: 1,4 (2,3)

Belgien: 1,3 (1,4)

Irland: 1,2 (3,6)

Tjeckien: 1,2 (2,8)

Italien: 0,9 (1,1)

Nederländerna: 0,8 (1,5)

Frankrike: 0,7 (1,3)

Österrike: 0,3 (1,6)

Sverige: 0,2 (2,1)

Tyskland: 0,1 (1,0)

Finland: 0,0 (1,4)

Estland: -0,5 (3,1)

Hela EU: 1,0 (1,6)

Euroländerna: 0,8 (1,4)

Källa: EU-kommissionen