DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Efter bottennivåer – nu byggs det igen

Byggbranschen vädrar morgonluft. Arkivbild. Bild: Anders Wiklund/TT

Bostad (TT)

Bostadsbyggandet tar ytterligare fart efter en historisk bottennivå. Nuvarande prognos är omkring 21 000 nya bostäder i årstakt men med indikationer om att siffran kan komma att stiga.

Efter att bostadsbyggandet bottnat under förra hösten kommer allt flera positiva signaler, konstateras det i Byggfaktas byggstartsindikator. I april steg antalet byggstartade nyproduktionsprojekt med 1,0 procent jämfört med föregående månad. Detta samtidigt som byggstartsindikatorn stigit med 3,7 procent de senaste 12 månaderna.

Byggbranschen har i stor omfattning drabbats av de kraftigt stigande räntorna, i förra veckan meddelade dock Riksbanken den första räntesänkningen på åtta år och från marknadshåll räknar man med ytterligare 2–3 sänkningar under 2024 och ytterligare ett par under nästa år.

Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta, konstaterar att läget nu definitivt är ljusare än tidigare.

– Det är klart att ett bättre ränteläge spelar roll för bostadsutvecklare som ska fatta beslut om byggstart eller inte. På samma sätt ser hushållens ekonomiska situation lite bättre ut nu än den gjorde för ett par månader sedan och det ser positivt ut när man tittar framåt, säger han.

En mera oväntad faktor som bidrar kan vara investeringsstödet för hyresbostäder som numera har avvecklats.

– Det kan dock vara så att somliga vid årsskiftet 2023 valt att byggstarta för att inte bli av med det stöd som man tidigare beviljats, tror Tor Borg.

Under toppåret 2022 byggstartades nästan 70 000 lägenheter, för 2023 visar nu indikatorn på 21 000 byggstartade bostäder medan officiell statistik är lite mer optimistisk (29 000). Dock bedömer Tor Borg att under sommaren kan årstakten komma att öka till 24 000.