ENERGIPOLITIK

Här ska största bygget av ny elledning gå

Rekordstor ny investering i nya elledningar. Arkivbild. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Ekonomi (TT)

Den ska ge betydligt mer el till Västsverige och släppa på mer vindkraft.

Nu har Sveriges enskilt största ledningsbygge – 46 mil ny elkabel från Jämtland till Värmland – klubbats.

– Jätteviktigt för Västra Götalandsregionen, säger Daniel Gustafsson på Svenska kraftnät.

Omkring 2035 är förhoppningen att den ska stå klar – den nya upprustade elmotorvägen från norr till söder, på den västra sidan av Sverige. Byggkostnaden bedöms i nuläget till 16 miljarder kronor Då är de långdragna processerna med tillstånd, som förhoppningsvis ska bli kortare än normalt, inräknade.

Den nya ledningen ska delvis ersätta gamla som har gjort sitt. Det gör att befintliga kraftledningsgator kan användas.

– Men de blir betydligt bredare, säger Daniel Gustafsson, chef för kraftsystem, som ändå tror och hoppas att tillståndsprocesserna ska gå relativt smärtfritt.

Behövs mer

För industritäta Västra Götalands-regionen är behovet av mer el viktigt. Svenska kraftnät har tidigare tagit beslut om ökad kapacitet där, men det räcker inte. Den nya ledningen bedöms kunna tillföra ytterligare mer än 1 000 MW i ny effekt, från 2035, vilket motsvarar en kärnkraftsreaktor.

– Det är en kraftig förstärkning, säger Gustafsson.

Koppla på

Men även utefter den 46 mil långa sträckan från Östersundstrakten ner till Karlstadsregionen, via Dalarna, kan den nya ledningen ge positiva effekter.

– Det här kan locka nya industrier på vägen. Tillgång till el har blivit en allt viktigare parameter, säger Daniel Gustafsson.

Dessutom är det tänkt att nya vindkraftparker i regionerna intill ska kunna koppla på ny ström.

– Det här är inte bara en ny kraftledning från norr till söder, säger han.

Olle Lindström/TT

Fakta

Det så kallade Karlstadsbenet innebär att en cirka 46 mil lång sträcka från Midskog utanför Östersund till Borgvik en bit från Karlstad byggs med två nya 400 kilovoltledningar samt två nya stamnätsstationer.

Det motsvarar 13 procent av Svenska kraftnäts totala planerade utbyggnad av nätet de närmaste 20 åren.

Den totala byggplanen för Sverige de närmaste tio åren består av 1 500 kilometer nya ledningar, 2 500 kilometer ledningar ska moderniseras och ett 30-tal nya kraftstationer. På 20 års sikt ska 7 000 kilometer ledningar byggas.

Källa: Svenska kraftnät