KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Lägre elpris när Forsmark skruvar upp

Kärnkraftverket Forsmark i Uppland. Från vänster reaktor 1 och 2. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg / TT

Ekonomi (TT)

Kärnkraftsreaktorn Forsmark 1 har fått klartecken av Svenska kraftnät att utöka sin elproduktion med cirka 800 miljoner kilowattimmar per år.

Det är ett tillskott som troligtvis kommer att ha en betydande effekt på elpriset.

Forsmark 1 har fått tillåtelse att genomföra en permanent effekthöjning i sin elproduktion, vilken kommer att ske i två steg. Det totala tillskottet i elproduktionen motsvarar runt 100 megawatt (MW), vilket är lika mycket som 200 000 lägenheter eller 40 000 eluppvärmda villor förbrukar.

Den första effekthöjningen, från nuvarande maxeffekten 1 014 MW till 1 070 MW, kommer att ske och få en effekt på elnätet inom kort, enligt Johan Börjesson, vice vd vid Forsmarks Kraftgrupp AB.

– Alla tekniska förutsättningar är på plats. Så fort båda parter har skrivit under avtalet under veckan kommer vi att kunna öka effekten på Forsmark 1, säger han.

Den andra effekthöjningen, till 1 120 MW, är planerad till efter sommaren. Bland annat kommer en av generatorerna att behöva bytas ut.

Exakt vilken påverkan effekthöjningen kommer att få på elpriset är svårt att uttala sig om eftersom en mängd parametrar spelar in, enligt Johan Börjesson.

– Men volymen är till gagn för både systemet och våra kunder.

Effekthöjningen är planerad sedan en tid tillbaka. Både Strålsäkerhetsmyndigheten och Svenska kraftnät har behövt ge sitt godkännande.

Rättad: I en tidigare version av texten fanns en felaktig siffra för den första effekthöjningen.