DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Nu ska skatten på statliga löner synas

20171227 - Svenska sedlar och myntFoto: Fotograferna Holmberg / TT / kod 96 Bild: Henrik Holmberg / TT

En ny utredning ska öka transparens kring sociala avgifter på lönebeskedet. ”En pedagogisk utmaning”, säger utredare Karin Johansson, enligt en skatteblogg på Svenskt Näringsliv.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska öka öppenheten och tydligheten kring hur mycket av de anställdas löner som går till skatter och sociala avgifter.

Utredningen som ligger under Finansdepartementet leds av Svenskt Näringslivs vice vd Karin Johansson.

– Det har alltid varit en pedagogisk utmaning att tydliggöra hur mycket av den anställdes inkomst som går till skatt och sociala avgifter. Därför är det viktigt att det framgår på lönebeskedet, säger hon.

Civilminister Erik Slottner understryker statens roll som förebild och betonar vikten av att statliga myndigheter ska agera transparent.

Svenskt Näringsliv har länge arbetat för att synliggöra skatter och påpekar att förståelse för skattetrycket är grundläggande för en meningsfull skattedebatt.

Enligt en undersökning från 2023 tenderar löntagare att underskatta mängden skatt de betalar, jämfört med företagare som betalar skatterna direkt.

Utredningen ska lämnas in senast den 24 juni.

Svenskt Näringsliv: Skatten ska synliggöras på statliga löner