ENERGIPRISERNA

Beslutet: Nu kan elkunderna få stora avgiftshöjningar

Räkna med dyrare elnätsavgift. Arkivbild. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Ekonomi (TT)

Alla landets elnätsbolag har fått sina kommande ekonomiska ramar fastställda av Energimyndigheten (Ei).

"Våra beslut innebär generellt sett att elnätsföretagens utrymme för att ta ut elnätsavgifter ökar", säger Tommy Johansson, avdelningschef på Ei, i ett pressmeddelande.

Hur mycket är beroende av hur de olika bolagen agerar.

Eftersom elnätsbolagen agerar under lokala monopol, är det upp till myndigheten att bestämma de ekonomiska ramarna, under fyraårsperioder. För kommande period, 2024–2027, ökar bolagens intäktsramar med 100 miljarder till 326 miljarder kronor (i 2022 års prisnivå), jämfört med perioden 2020–2023.

En del av ökningen av intäktsramarna förklaras av ett högre ränteläge och att komponenterna som används i elnätsverksamheten har ökat i pris.

Energimyndigheten är dock inte nöjd med hur nuvarande reglering fungerar eftersom den anser att bolagen överkompenseras.

"Vi ser därför ett behov av att utveckla metoden för hur elnätsföretagens intäktsramar beräknas framöver", säger Tommy Johansson.