DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Rekordmånga konkurser första kvartalet

Teknikmagasinet försattes nyligen i konkurs igen. Arkivbild. Bild: Christine Olsson/TT

Ekonomi (TT)

Antalet konkurser i Sverige fortsätter att vara högt. Under årets första tre månader gick 2 784 företag i konkurs, vilket är en ökning med 59 procent jämfört med ett år tidigare, enligt kreditupplysningsföretaget Syna.

I mars gick 803 aktiebolag i konkurs, en ökning med 43 procent.

Det är framför allt små och medelstora företag som drabbas, ofta med få antal anställda, vilket gjort att förhållandevis få förlorat jobbet sett till antalet konkurser.

En förklaring till att företag går omkull är det höga ränteläget.

Kreditupplysningsföretaget spår fler konkurser det närmaste halvåret, särskilt i byggsektorn och restaurang- och handelsbranschen.

Samtidigt finns det ljuspunkter inom till exempel industrisektorn vilket har betydelse för sysselsättningen i landet.

Niklas Svahn/TT