ENERGIPOLITIK

Planen: Dubbelt så mycket el till 2045

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) och finansminister Elisabeth Svantesson (M vid pressträff om regeringens förslag till inriktning för energipolitiken. Bild: Jessica Gow/TT

Politik (TT)

År 2045 ska Sverige kunna producera dubbelt så mycket el som i dag, eller 300 TWh.

Det framgår av regeringens energiproposition, som också innehåller etappmål på vägen dit.

Regeringen presenterar i dag en proposition som pekar ut inriktningen för den framtida energipolitiken.

– Sverige behöver ett robust elsystem med konkurrenskraftiga elpriser nu och i framtiden, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD).

Det behövs inte bara mer energiproduktion, utan energin ska också finnas på den plats där den behövs och vid den tidpunkt det behövs.

– Det kan tyckas självklart, men det har inte varit det, säger Busch.

Klart är att elbehovet i Sverige väntas öka kraftigt. För att klara klimatmålen och den gröna omställningen behöver både industrin och transportsystem elektrifieras.

Ett av de övergripande målen är att Sverige ska ha en elproduktion med tillhörande elnät på plats 2045 som ska kunna leverera ungefär dubbelt så mycket el – 300 TWh (terawattimmar) – som i dag.

Regeringen föreslår också regionala etappmål med femårsintervall med start 2030. Förslaget är ett resultat av krav från energibranschen och oppositionen.

Olle Lindström/TT

Maria Davidsson/TT