RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Inflationsfall – nu kan räntorna sänkas snart

Det blev en rejäl nedgång för inflationen i februari. Bild: Anders Humlebo

Ekonomi (TT)

Det blev en rejäl nedgång för inflationen i februari jämfört med månaden före. Förväntningarna ökar nu på att styrräntan sänks i maj.

– Det var ett lite större fall än förväntat. Det är varuinflationen som faller tillbaka, säger SEB-ekonomen Olle Holmgren.

SEB:s ekonomer räknar med att Riksbanken sänker styrräntan fyra gånger under året, med start i maj. Det snabbt avtagande inflationstrycket gör att riksbankschefen Erik Thedéen och hans direktion för ovanlighetens skull kan gå före kollegorna i eurozonen och USA, enligt Olle Holmgren.

– Att inflationen kommer in lågt ökar sannolikheten för att vi börjar komma nära en räntesänkning – i maj, säger han.

Mer än väntat

Inflationen sjönk till 4,5 procent i februari, enligt måttet KPI, visar nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Ekonomerna hade i genomsnitt räknat med en prisökningstakt på 4,7 procent i februari, enligt Bloomberg.

I januari låg inflationen, prisökningarna på årsbasis, på 5,4 procent.

Inflationen, enligt måttet KPIF, rensat för ränteförändringar, föll till 2,5 procent, ner från 3,3 procent i januari. Det är det måttet som Riksbanken främst använder sig av. Målet är 2,0 procent.

Även den underliggande inflationen, KPIF exklusive energi, sjunker mer än väntat, till 3,5 procent, från 4,4 procent i januari.

Olle Holmgren tycker inte avvikelserna är så stora jämfört med SEB:s prognoser att det är läge att börja justera prognoserna för Riksbankens räntebeslut.

– Vi har fyra sänkningar i år och det kommer vi inte ändra efter det här, säger han.

Kan sänka boräntan med tusenlappar

I andra vågskålen har det på senare tid kommit en del oväntat starka tillväxtsiffror från omvärlden och Sverige samtidigt som USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) har skjutit fram datumen för sin första räntesänkning efter de dramatiska räntehöjningarna under inflations- och räntechocken 2022-2023.

Med fyra svenska sänkningar på 0,25 procentenheter skulle styrräntan ligga på 3,00 procent i slutet av året, mot dagens 4,00 procent.

Om rörliga boräntor skulle följa med nedåt med 1 procentenhet skulle det dra ned kostnaden för ett tremiljonerslån med rörlig ränta med 30 000 kronor om året före ränteavdrag, det vill säga 2 500 kronor i månaden.

Joakim Goksör/TT