REGELKRÅNGLET

Beskedet: Nu ska kvittokravet slopas – ”Lättnader på fyra miljarder”

Sofia Bildstein-Hagberg, expert finansiell rapportering, Bild: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Ekonomi (TT)

Regeringen vill avskaffa kravet på att företag måste spara kvitton och fakturor i original. ”Reformen innebär lättnader motsvarande fyra miljarder om året”, säger Sofia Bildstein-Hagberg, expert finansiell rapportering, till TN.

Förslaget innebär att pappersmaterial kan kastas efter att räkenskapsinformationen överförts i digital form.

I dag måste sådana papperskvitton och -fakturor sparas i drygt tre år.

"Det här innebär en avsevärd förenkling för många företag, som kommer att slippa onödig administration och obefogade kostnader. Det är hög tid för att anpassa dessa regler efter den digitala utvecklingen", säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) enligt ett pressmeddelande.

De nya reglerna, som läggs fram i en proposition, föreslås träda i kraft redan den 1 juli i år.

Sofia Bildstein-Hagberg, expert finansiell rapportering på Svenskt Näringsliv, gläds över beskedet.

– Detta är en mycket efterlängtad förändring som innebär att arkiveringskraven äntligen anpassas till digitaliseringen, säger hon till TN.

Bokföringsreglerna har utgjort ett hinder för digitaliseringen, menar hon.

– Det har inneburit en stor administrativ börda genom att enorma mängder pappersmaterial behöver hanteras och arkiveras manuellt.

Hon fortsätter:

– Reformen innebär lättnader motsvarande fyra miljarder om året, vilket tydligt visar hur förändringar av till synes små regler kan betyda stora effektivitetsvinster för företagen.