DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

Sämre konjunkturutsikter i eurozonen

Tecken på konjunkturavmattning i eurozonen. Arkivbild Bild: Michael Probst AP/TT

Ekonomi (TT-Bloomberg)

Konjunkturen ser ut att försämras något i eurozonen, enligt en månatlig barometer från EU-kommissionen.

Konfidensindikatorn sjunker till 95,4, ned från 96,1 månaden före. Nivån är därmed på den lägsta nivån på tre månader och analytiker hade i genomsnitt räknat med en uppgång till 96,6.

Motvinden kommer främst från tjänstesektorn.