RÄNTAN OCH INFLATIONEN

OECD: Inflationen vänder uppåt i västvärlden

Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD sammanfattar inflationsläget i västvärlden. Arkivbild Bild: Britta Pedersen AP/TT

Ekonomi (TT)

Inflationen i OECD-länderna steg till 6,0 procent i december, upp från 5,8 procent i november, enligt den ekonomiska samarbetsorganisationen. I de största ekonomierna – de så kallade G7-länderna – steg inflationen till 3,2 procent, från 3,1 procent i november.

Vändningen uppåt för konsumentprisernas ökningstakt kommer efter tre månader i rad där inflationstrycket i västvärlden avtagit.

Konsumentpriserna steg i årstakt i 14 OECD-länder, medan priserna pekade nedåt i 21 av länderna. I tre OECD-länder pekade konsumentpriserna i årstakt i sidled.

Rensat för energi- och livsmedelspriser – den så kallade underliggande inflationen – var inflationen i december 6,7 procent i OECD-länderna – i princip oförändrad mot november.

För helåret 2023 sjönk inflationen i OECD-länderna till 6,9 procent, ned från 9,5 procent 2022.

Det ovanligt höga inflationstrycket 2022–2023 har lett till rekordsnabba räntehöjningar i stora delar av västvärlden, inklusive Sverige.