DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Det avgör din ekonomi 2024

Boende, mat och transport är de tre utgiftskategorierna som påverkar ekonomin mest för de allra flesta. Men exakt hur beror på en rad faktorer. Genrebilder. Bild: TT

Ekonomi (TT)

En ekonomisk ljusning är på väg, men bara för vissa.

– Det finns en ökad positivism. Så länge du får behålla jobbet, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank.

2024 är här och det kan vara goda nyheter för pensionärer. I alla fall enligt Swedbanks rapport för hushållens ekonomi.

– Vissa pensionärshushåll är vinnare, säger Arturo Arques.

Han poängterar dock att det rör sig om en grupp som generellt inte har någon hög inkomst och att höjningen i rena kronor inte är speciellt stor. För den som får garantipension kan det bli lite drygt 300 kronor extra per månad.

Vilka är förlorarna då?

– Förenklat kan man säga att det är barnfamiljer och arbetslösa. Det är ofta de som har störst andel av sina utgifter på saker som boende, mat och transport – tre saker som blivit dyrare.

Ljusare framåt?

Enligt Arques går det egentligen inte att dra några större slutsatser för hela befolkningen för 2024, eftersom det är en så heterogen grupp.

– Men om man ska säga något generellt så är det ändå en ökad positivism. Så länge som du får behålla jobbet.

I Swedbanks räkneexempel i rapporten får "tvåbarnsfamilj i villa" cirka 1 500 kr mindre att röra sig med per månad under 2024. För den arbetslöse är siffran nästan 800 kr mindre. En "student i studentbostad" får drygt 300 kr mer i månaden, "ensamstående förälder i hyreslägenhet" får i stort sett ingen förändring.

– Alla hushåll är såklart unika. Men grovt förenklat kan man säga att vi i Sverige har omkring 20 procent som lever med små eller inga marginaler, och upp till 15 procent som lever med mycket goda marginaler. Det är för de övriga, den breda medelklassen, som det blivit tuffare, säger Arques.

Viktig faktor

Sjunkande räntor och senare på året högre löner ger ändå möjlighet för fler att på individuell nivå få en bättre ekonomi 2024 än 2023. Jobbet är dock långt ifrån enda faktorn för hur månadsbudgeten förändras.

– För många trumfar familjesituationen, alltså var och med vem du bor med, den eventuella löneökningen.

Arques råder den ekonomiskt nervöse att skaffa sig koll.

– Gör en budget, det är första steget.

Marcus Alexandersson/TT

Arturo Arques privatekonom på Swedbank. Arkivbild. Bild: Vilhelm Stokstad/TT