RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Marknaden räknar med färre räntesänkningar

Riksbanken, med chefen Erik Thedéen, väntas börja sänka styrräntan i maj enligt marknadens prissättning. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ekonomi (TT)

Räntemarknadens förväntningar på Riksbankens styrränta har justerats kraftigt de senaste veckorna. Industriarbetsgivarnas prognos är att räntan sänks först under tredje kvartalet.

Just nu pekar prissättningen på att den första sänkningen – efter chockhöjningarna från 0 till 4,00 procent 2022-2023 – kommer först i maj. Sannolikheten för att detta ska ske ligger på 88 procent, enligt en rapport från storbanken SEB:s räntestrateg Amanda Sundström.

Sannolikheten för en räntesänkning redan i mars har samtidigt nästan helt utraderats i marknadens prissättning. Den ligger nu på 8 procent, mot 88 procent för en månad sedan.

Marknaden har även börjat dra ned förväntningarna om hur mycket Riksbanken sänker styrräntan i år och nästa år.

I slutet av 2024 pekar prissättningen på en styrränta på 2,75 procent, vilket kan jämföras med 2,40 procent för bara en månad sedan. Och till slutet av 2025 väntas styrräntan nu ha sänkts till 2,24 procent, mot tidigare förväntningar på 1,86 procent – vilket är nästan två räntesänkningar färre än tidigare prissättning pekade mot.

Industriarbetsgivarnas chefsekonom Kerstin Hallsten menar att inflationen i Sverige fortsatt har gått ner men att den underliggande inflationen är fortsatt hög.

– Mycket pekar mot ett fortsatt fall i inflationen även om stora hopp är att vänta, säger hon till TN.

Industriekonomernas bedömning är att det finns risker främst på uppåtsidan. En risk är de geopolitiska spänningarna som bland annat kan leda till stigande kostnader.

– En annan risk är växelkursen. Under senare delen av förra året stärktes kronan men har nu försvagats igen. Därför är det viktigt att ta hänsyn till vad andra centralbanker gör. Riksbanken bör därför också avvakta och inväntar mer information. Vår prognos är att räntan sänks först under tredje kvartalet, säger Kerstin Hallsten till TN.

Joakim Goksör/TT

Redaktionen