DEN SVENSKA EKONOMIN

Domen: Riksbanken underskattade riskerna – mycket stora förluster

Riksrevisor Helena Lindberg. Bild: Pressbild

För att få fart på inflationen köpte Sveriges Riksbank värdepapper till betydande belopp. Nu konstaterar Riksbanken att insatserna inte hade några påtagliga effekter på inflationen, men att de kommer att leda till ”mycket stora förluster”. Det skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande.

Det var under åren 2015 till och med 2022 som Riksbanken – i syfte att öka inflationen – köpte värdepapper för stora belopp.

Men insatserna hade ingen direkt effekt, visar en genomgång som Riksrevisionen har gjort. I ett pressmeddelande konstaterar myndigheten att Riksbankerna underskattade riskerna med att köpa värdepapper och att agerandet kommer att leda till mycket stora förluster.

– Vi kan inte se att det finns stöd för att köpen påverkat inflationen på ett påtagligt sätt. Samtidigt kommer kostnaderna för köpen att bli betydande, vilket i slutänden drabbar statens finanser, säger riksrevisor Helena Lindberg, i en kommentar.

Staten kommer att behöva tillföra 80 miljarder kronor för att täcka upp för Riksbankens förluster och Riksbanken väntas inte kunna ge staten någon utdelning under ”överskådlig tid”.

Riksrevisionen: Riksbankens köp av värdepapper: begränsad effekt till stora kostnader