RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Ny prognos – tre räntesänkningar nästa år

Danske Bank har släppt en ny delårsrapport. Arkivbild. Bild: Frederik Ringnes/NTB/TT

Ekonomi (TT)

Lägre inflation och flera räntesänkningar. Danske Bank ser ljuset i konjunkturmörkret, och det relativt snart.

Den svaga tillväxten inom svensk ekonomi till trots – det finns nu flera skäl till förnyad optimism enligt Danske Banks nya konjunkturrapport.

Banken konstaterar att flera delar av den svenska ekonomin fortfarande är stark och för den delen stabil med bland annat fortsatta investeringar inom industrin.

Tack vare att räntetoppen nu anses vara nådd och reallönerna börjar att öka igen är situationen mer positiv för de svenska hushållen.

Inte verklig recession

“Svensk ekonomi har målats i alltför dystra färger enligt vår bedömning. Vi delar inte mångas uppfattning om att Sverige är i en verklig recession även om BNP har fallit något de senaste två kvartalen", skriver chefsekonomen Michael Grahn i en kommentar.

Danske Bank bedömer nu att inflationstakten ska närma sig Riksbankens tvåprocentsmål under andra kvartalet nästa år. Detta i sin tur gör att Riksbanken sjösätter en rad räntesänkningar 2024 för att vid årsskiftet ha en styrränta på 3,25 procent, jämfört med dagens 4,00 procent.

"Brasklappen är att man står beredd att höja räntan igen om inflationen skulle ta fart på ett oväntat sätt. Vår bedömning är dock att Riksbanken inleder en serie räntesänkningar i mitten av 2024 då inflationen väntas ha återgått till 2 procent”, skriver chefsekonomen Michael Grahn.

Höjda avgifter väntas

Vad gäller bostadsmarknaden gör banken bedömningen att flera bostadsrättsföreningar kan tvingas att höja avgifterna mer under 2024, för att täcka stigande räntekostnader när föreningarnas lån ska läggas om.

Trots det ser man en viss återhämtning för bostadsmarknaden när energipriserna blir lägre, arbetsmarknaden står emot och reallönerna bedöms stiga.

"Efter ett par månaders nedgång, borde (bostadspriserna) stabiliseras eller till och med vända upp igen", skriver Michael Grahn.

Tobias Österberg/TT