ENERGIPRISERNA

Start av Ringhals 4 försenad - slår mot elpris

Ringhals 4, på Väröhalvön, ligger nere sedan natten till onsdag. Arkivbild. Bild: Annika Örnborg/Ringhals/TT

Ekonomi (TT)

Den nedstängda reaktorn Ringhals 4 ligger nere sedan natten till onsdag. Och nu skjuts återstarten upp till lördag kväll, säger Anna Collin på Ringhals presstjänst. Det innebär dyrare el i södra Sverige.

Stoppet i kärnkraftsreaktorn beror på en avvikelse i en av anläggningens tre ånggeneratorer, säger Anna Collin på Ringhals. Istället för en återstart under torsdagskvällen som planerat blir den alltså tidigast på lördag kväll.

– Vi behöver ytterligare två dygn för att göra en felsökning. Det är den bästa tillgängliga information vi har just nu, säger hon.

Stoppet av kärnkraftsreaktorn på Ringhals, samtidigt som en reaktor i Finland ligger nere, leder till högre elpriser i södra Sverige, elområde 3 och 4. Under torsdagen landade priset på det tredje högsta sedan årsskiftet, 1:90 kronor per kilowattimme, enligt prissättningen på elbörsen Nord Pool.

Under morgondagen sjunker priserna i elområde 3 och 4 något, till 1:67 respektive 1:80 kronor per kilowattimme. I norra Sverige, elområde 1 och 2, uppgår morgondagens pris till 89 öre per kilowattimme, något högre än dagens 85 öre per kilowattimme.

Det kalla vädret har också bidragit till att trycka upp priset, liksom att vindkraftsproduktionen är förhållandevis låg.

Ringhals 3 och 4 står tillsammans för 12–13 procent av den totala elproduktionen i Sverige.

– Vi gör allt för att komma till rätta med det här. Ringhals 3 är i gång i produktion som vanligt, säger Anna Collin.

Annika Andersson/TT