DEN SVENSKA EKONOMIN

Svensk ekonomi krymper – nu har vi recession

Svenska BNP-siffror har redovisats. Bild: Janerik Henriksson/TT

Ekonomi (TT)

Sveriges BNP minskade med 0,3 procent under tredje kvartalet, säsongsrensat och jämfört med föregående kvartal. ”Det är en kylig vinter som drar in”, säger Länsförsäkringars chefsekonom Alexandra Stråberg.

Detta är nu andra kvartalet i rad som BNP minskar, vilket tekniskt brukar definieras som en recession.

"Nedgången i ekonomin var bred men hölls tillbaka något av en stark tjänsteexport. Hushållens konsumtionsutgifter minskade för femte kvartalet i rad", säger Jessica Engdahl, sektionschef hos SCB.

Nedgången förklaras främst av lageravveckling och lägre hushållskonsumtion där hushållens konsumtion sjönk med 0,6 procent.

– Det är en kylig vinter som drar in, säger Alexandra Stråberg.

Utfallet är lite sämre än väntat, konstaterar hon. Hushållen har det tufft då de möts av det hon kallar för en "räntevägg", och då blir det inte många kronor till konsumtion.

– Det räntenivåer vi har nu kommer att fortsätta under 2024, säger Alexandra Stråberg.

Ändå märks också en svag ökning för detaljhandeln. Dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 0,1 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,4 procent i oktober jämfört med föregående månad.

"Trots uppgången jämfört med föregående månad visade totala detaljhandeln en negativ försäljningsvolym på årsbasis för 18:e månaden i rad", säger Jeongwon Kim, statistiker på SCB.