DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Företagarna allt mer deppiga om framtiden

Varje månad genomför Demoskop en undersökning på uppdrag av SEB. Bild: Caisa Rasmussen / TT

Ekonomi (TT)

Svenska företagare tror på en negativ utveckling för det egna företaget under de kommande tre månaderna. Siffrorna har inte varit så låga på flera månader. Det visar SEB:s företagarindikator för november.

Företagarindikatorn visar skillnaden mellan andelen företagare som tror på en positiv utvecklingen och dem som tror på negativ utveckling. I november är indikatorn negativ, -2, vilket är 9 enheter lägre än oktobermätningen.

"Till slut verkar den svagare konjunkturen nå en annars motståndskraftig del av svenskt näringsliv, enmansföretagare. Allt fler ser nu att det tuffa ekonomiska läget kommer hålla i sig längre, vilket stressar många och försvårar företagsekonomin ytterligare", säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Företagarnas omsättning når i november den lägsta nivån på nästan tre år. Då var det pandemi med låga räntekostnader. Nu slår höga räntekostnader och minskad hushållskonsumtion brett mot svenska företag.