RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Fed lämnar räntan oförändrad

USA:s centralbankschef Jerome Powell. Arkivbild. Bild: Seth Wenig/AP/TT

USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) lämnar som väntat styrräntan oförändrad. Fed-chefen Jerome Powell håller samtidigt dörren på glänt för ytterligare höjningar framöver.

Beskedet låg i linje med analytikernas prognoser och innebär att räntan ligger kvar i intervallet 5,25-5,50 procent – den högsta nivån på 22 år.

I ett uttalande konstaterar Fed att inflationen i USA alltjämt är hög och att banken är fortsatt mycket uppmärksam på inflationsrisken.

”Lång väg att gå”

På en efterföljande presskonferens säger Fed-chefen Jerome Powell att landet har en “lång väg att gå” för att få ned inflationen till bankens mål på två procent.

Ännu har effekterna av Feds tidigare räntehöjningar inte känts av fullt ut i ekonomin och genom att lämna räntan oförändrad ges banken mer tid att utvärdera dessa, säger Powell.

– Att sakta ned (räntehöjningarna) ger oss en bättre känsla av hur mycket mer vi behöver göra, om vi behöver göra mer, säger han.

Powell pekar på att de stigande långräntorna på marknaden kan hjälpa till att bromsa in ekonomin, men antyder samtidigt att Feds direktion inte är övertygat om att bankens ränta är tillräckligt hög för att minska takten över tid.

Inga planer på sänkningar

Däremot konstaterar han att det inte finns några planer på att göra några räntesänkningar.

– Faktum är att direktionen just nu inte tänker på räntesänkningar över huvud taget. Vi pratar inte om räntesänkningar, säger Powell.

Sedan toppnoteringen på 9,1 procent i juni förra året har inflationstakten i USA bromsat in med mer än hälften och landade, mätt som konsumentprisindex, på 3,7 procent i september.

Det är första gången som Fed lämnar räntan oförändrad vid två på varandra följande möten sedan man började höja den i mars 2022. Senast centralbanken höjde räntan var i juli, då med 0,25 procentenheter.