RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Riksbanken höjer och flaggar för mer

Riksbankschef Erik Thedéen håller en föreläsning på Ekonomiska museet i Stockholm om sin syn på det ekonomiska läget i Sverige. Arkivbild. Bild: Anders Wiklund/TT

Börs (TT)

Riksbanken höjer styrräntan med 25 punkter (0,25 procentenheter) till 4,00 procent. De flaggar samtidigt tydligt för att det kan komma ännu mer i räntehöjningar innan de fått ned inflationen.

"Prognosen för styrräntan visar att den kan komma att höjas ytterligare", skriver Riksbanken som beskriver inflationstrycket som för högt.

Kronan skakade till i samband med räntebeskedet, men efter tio minuter hade den stärkts några ören mot både euron och dollarn.

Prognos för styrränta justeras upp

Börsen, som redan före beskedet föll, reagerade inte nämnvärt.

Beslutet om ytterligare en räntehöjning fattades av en enhällig direktion.

Riksbankens prognos för sin egen styrränta justeras upp något, till ett snitt på 4,03 procent i fjärde kvartalet i år och 4,10 procent i tredje kvartalet nästa år. Ett år efter det ligger prognosen på 4,04 procent och i tredje kvartalet 2026 – det vill säga om två år – räknar Riksbanken med att styrräntan ligger på i snitt 3,69 procent.

"Tjänstepriserna fortsätter att öka i snabb takt, vilket tillsammans med den omotiverat svaga kronan bidrar till att hålla inflationen uppe och ökar risken för att inflationen inte ska fortsätta sjunka och stabiliseras kring målet tillräckligt snabbt", skriver Riksbanken.

Räntehöjningen är den åttonde på lika många möten och för att hitta en högre styrränta i Sverige än dagens får man gå tillbaka till oktober 2008.

100 miljarder i kronköp

I ett separat pressmeddelande meddelar Riksbanken att man kommer att säkra delar av valutareserven, vilket i praktiken innebär att Riksbanken kommer att köpa kronor för utländsk valuta.

I praktiken innebär detta beslut att Riksbanken kommer att köpa 18-25 miljarder kronor per månad från och med nästa vecka, upp till totalt 100 miljarder kronor.

Riksbanken meddelar även att man kommer att öka antalet penningpolitiska möten 2024 till åtta, mot fem möten per år i nuläget.

Joakim Goksör/TT

Fakta: Sänker BNP-prognosen

Riksbanken höjer prognosen för KPIF-inflationen 2024 till i genomsnitt 2,5 procent, mot tidigare 2,4 procent. Riksbankens inflationsmål säger att KPIF-inflationen ska ligga kring 2 procent.

I år beräknas KPIF-inflationen i snitt ligga på 5,9 procent, oförändrat mot tidigare prognos. Till 2025 räknar Riksbanken med att slaget mot inflationen är över och att KPIF-inflationen faller ned till 1,8 procent, för att landa på målnivån 2026.

Riksbanken sänker samtidigt prognosen för BNP-utvecklingen i år och räknar nu med ett BNP-fall på 0,8 procent, mot tidigare minus 0,5 procent. Även nästa år räknar Riksbanken med att BNP minskar, fast då med 0,1 procent.

Återhämtningen 2025 antas bli 1,9 procent följt av en tillväxt på 2,6 procent 2026.

Arbetslösheten vänas lyfta från årets nivå på 7,4 procent till 8,3 procent i år och nästa år. Om tre år beräknas arbetslösheten ha sjunkit tillbaka marginellt, till 8,0 procent.