DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Skatten på snus sänks nästa år

Skatten på snus sänks först i november nästa år, enligt Tidöpartierna. Arkivbild. Bild: Isabell Höjman/TT

Regeringen och SD vill sänka skatten på snus nästa år. Det kan göra en dosa tre kronor billigare, enligt partierna. Samtidigt höjs skatten på cigaretter.

Tobaksskatten på snus ska sänkas med 20 procent, vilket enligt regeringen motsvarar en prissänkning med tre kronor per dosa.

Och samtidigt höjs skatten på cigaretter och röktobak med nio procent, vilket motsvarar ungefär fyra kronor mer för ett cigarettpaket.

– Anledningen är att det är väldigt många fler som snusar än som röker. Och de hälsovådliga effekterna av rökning är betydligt mer påtagliga än jämfört med snus, säger Oscar Sjöstedt, ekonomiskpolitisk talesperson för SD.

Han ser det inte som en bestraffning av människor som röker.

– Jag vet inte om man ska se skattelagstiftning som ett sätt att bestraffa folk, det går att applicera på väldigt många fenomen i sådana fall.

"Skapligt säkra"

Förslaget presenteras i samband med regeringens höstbudget men är inte tänkt att börja gälla förrän den 1 november 2024. Regeringen behöver återkomma med ett förslag till riksdagen.

Så kallat vitt snus och andra tobaksfria produkter omfattas inte.

Beräkningarna av hur mycket billigare en snusdosa blir, respektive hur mycket ett cigarettpaket ökar, är relativt säkra, enligt Sjöstedt. Förutsatt att inte någon mellanhand tar ut mer än beräknat.

– Det här är underlaget som finansdepartementet tagit fram. Det kan vi nog vara skapligt säkra på, om hela skattesänkningen landar hos kund.

– Men vi har ett Konkurrensverk att tillgå också, tillägger han.

Inflationen spökar

Samtidigt kan inflationen spöka eftersom tobaksskatten räknas om varje år utifrån förändringar i konsumentprisindex.

I det här höga inflationsläget kan det få lite "knepiga konsekvenser", enligt Sjöstedt.

– Men förhoppningsvis så ser vi nu att inflationen faller tillbaka till ett lite mer normalt läge under nästa år. Då är det kanske inte så mycket att bråka om. Men om inflationen ligger kvar på höga nivåer behöver man nog ta ytterligare ett nytt grepp.

Snusförslaget kostar omkring 130 miljoner kronor för 2024 och 800 miljoner för 2025, enligt finansdepartementets beräkningar, och kvittas mer eller mindre rakt av mot skattehöjningen på cigaretter.

Samtidigt finns det hälsorisker med att snusa, bland annat påverkan på hjärta och kärl och höjt blodtryck. Den som snusar kan ha också en förhöjd risk att insjukna i diabetes typ 2 jämfört med de som inte snusar, enligt Folkhälsomyndigheten.

Fakta

Tobaksskatten beräknas på olika sätt och med olika skattesatser beroende på vilken sorts tobaksvara det gäller.

Om skatten tas ut per kilo ska skatten beräknas på hela varans vikt vid tidpunkten då skattskyldigheten inträder.

Skattesatsen för cigaretter är 1,78 kronor per styck plus 1 procent av detaljhandelspriset. Detaljhandelspriset står på förpackningen.

Skatten för snus är 560 kronor per kilo.

Källa: Skatteverket