RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Inflationsförväntningarna sjunker

Bild: HENRIK MONTGOMERY / TT

Inflationsförväntningarna fortsätter att sjunka visar den månatliga enkät som görs av Kantar Prospera på uppdrag av Riksbanken.

Marknadens aktörer räknar nu med en inflation enligt måttet KPIF på 4,5 procent på ett års sikt jämfört med 4,9 procent vid föregående månad. På två år tror man på 2,4 procent (2,5 procent) medan bedömningen på fem år sikt ligger på 2,2 procent (2,2 procent).

Prognosen avseende Riksbankens styrränta justeras samtidigt. Styrräntan bedöms ligga på 3,7 procent på tre månaders sikt (3,6 procent), på 12 månaders sikt 3,2 procent (tidigare 3,3 procent). På två år så väntas den ligga på 2,7 procent (2,6 procent).