DET NYA ARBETSLIVET

Allt fler tomma kontor i Tyskland

Kontor i Berlin 2021. Bild: Michael Sohn

Distansarbete har blivit allt vanligare, vilket minskar behovet av kontor i Tyskland, visar en rapport från det Münchenbaserade ekonomiska institutet Ifo.

Andelen kontorsplatser som står tomma i Tyskland är nu uppe i 12,3 procent, enligt Ifo. Det kan jämföras med en andel på 4,6 procent före pandemin.

"Med andra ord, procentandelen oanvända arbetsstationer på kontoren har grovt räknat trefaldigats", skriver Ifo-ekonomen Simon Krause i en kommentar.

I tjänstesektorn är överskottet av kontorsplatser ännu större – särskilt bland företag som jobbar med IT, reklam, marknadsundersökning, läkemedel och konsulttjänster. Där har andelen oanvända arbetsstationer lyft till 16,8 procent, från 6,2 procent före pandemin.

Inom tillverkningssektorn har andelen tomma platser ökat till 9,6 procent, upp från 3,1 procent.

"Ungefär var fjärde anställd jobbar regelbundet hemifrån", skriver Krause.