DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Sex av tio arbetslösa får ingen a-kassa

Många arbetslösa uppfyller inte kraven från a-kassan för att få ersättning. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Bara fyra av tio öppet arbetslösa och deltidsarbetslösa i Sverige fick a-kassa förra året.

I gruppen med de allra yngsta arbetssökarna, 18–24 år, är andelen bara 13 procent, enligt statistik sammanställd i en rapport från Akademikernas a-kassa.

Anledningen till att många står utan ersättningen är oftast att villkoren för att kunna få a-kassa inte uppfylls. Exempelvis att man under det senaste året ska ha jobbat minst sex månader med minst 60 timmar per kalendermånad.

"Det har diskuterats om en obligatorisk inkomstbortfallsförsäkring bör införas, men det skulle inte innebära att fler beviljades a-kassa. För det skulle villkoren, framför allt arbetsvillkoret behöva ändras", säger Annika Stenberg, kommunikationschef på Akademikernas a-kassa, i ett pressmeddelande.