DEN SVENSKA EKONOMIN

Svag BNP-tillväxt i första kvartalet

Svensk ekonomi bromsar in, visar BNP-siffror från SCB. Arkivbild Bild: Janerik Henriksson/TT

Ekonomi (TT)

Svensk ekonomi bromsade in i mars, men växte lite grann om man ser till hela första kvartalet, visar preliminära beräkningar.

Utvecklingen låg i linje med förväntningarna.

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) minskade med 0,2 procent i mars jämfört med februari, enligt en preliminär så kallad BNP-indikator från Statistiska centralbyrån (SCB). BNP-jämförelsen är säsongsrensad.

Jämfört med mars i fjol blev nedgången ännu större, minus 0,7 procent.

Men för första kvartalet ser det ut som att det trots allt blev lite tillväxt – både jämfört med kvartalet före och med motsvarande kvartal ett år tidigare.

"Första kvartalet som helhet ökade med 0,2 procent jämfört med föregående kvartal", skriver SCB i ett pressmeddelande.

I årstakt blev tillväxten marginellt högre på 0,3 procent.

Utvecklingen låg i linje med förväntningarna på marknaden och vad Riksbanken räknat med inför sitt räntebeslut tidigare i veckan.

"Månadssiffror indikerar att utrikeshandeln lyfte tillväxten, medan hushållens konsumtion sjönk tillbaka under kvartalet", skriver Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson i en kommentar.

Han tillägger att tillväxten på 0,2 procent mot kvartalet före var en svag siffra, då BNP faktiskt minskade i fjärde kvartalet i fjol.

"Ekonomin och arbetsmarknaden har trots det varit mer motståndskraftig än vad som väntades i början av året", skriver Isaksson.

– Eftersom industrins bidrag till BNP, sysselsättning och välfärd är väsentligt är det viktigt att den ges goda, långsiktiga förutsättningar. Vi vill se att politik blir till handling, att vi får till stånd ny fossilfri el till konkurrenskraftiga priser, att hinder rivs så som utmaningarna med industrins kompetensförsörjning och kortare tillståndsprocesser, så att sysselsättningen säkerställs och möjliggör att nyetableringar och nyinvesteringar kan ske, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna, i en kommentar.

Joakim Goksör/TT