RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Riksbanken gör dubbelhöjning av räntan

Riksbankschef Erik Thedéen under pressträff om det penningpolitiska beslutet på Riksbanken. Bild: Jonas Ekströmer/TT

En oenig direktion i Riksbanken gör en så kallad dubbelhöjning och höjer styrräntan med 50 punkter (0,5 procentenheter) till 3,5 procent. Riksbanken borde ha gått långsammare fram och avvaktat med räntehöjningen, anser Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.

Två ledamöter ville bara höja med 25 punkter.

Beskedet låg dock i linje med förväntningarna och motiveras av den ovanligt höga inflationen.

På nästa möte i juni kan det komma en höjning till.

"Prognosen visar att styrräntan troligen kommer att höjas med ytterligare 0,25 procentenheter i juni eller september", skriver Riksbanken.

I Riksbankens så kallade räntebana toppar styrräntan på i snitt 3,70 procent 2024 för att sjunka något till 3,60 procent 2025 och 3,40 procent i andra kvartalet.

Riksbanken justerar samtidigt sin upp sin BNP-prognos något för i år. Svensk ekonomi beräknas krympa med 0,7 procent, mot tidigare 1,1 procent.

Återhämtningen 2024 blir dock svagare än väntat, enligt prognosen. Tillväxten nästa år stannar på 0,2 procent, mot tidigare beräkning på 0,9 procent.

Arbetslöshetsprognosen sänks något för i år, men ligger kvar på 8,4 procent 2024 och 2025.

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv menar att Riksbanken kunde ha haft ner is i magen.

– Inflationen har sannolikt toppat och parterna har visat ansvarstagande i avtalsrörelsen. Riksbanken borde därför ha gått långsammare fram och avvaktat med dagens räntehöjning.

– Många hushåll och företag befinner sig i ett svårt läge. Dagens höjning förvärrar lågkonjunkturen och kan också innebära ökade risker för exempelvis kommersiella fastighetsbolag och bostadsbyggandet i stort, säger Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom vid Svenskt Näringsliv, till TN.