RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Inflationen sjunker i EU

Ungern och premiärminister Viktor Orbán har den särklassigt högsta inflationstakten i EU just nu. Men totalt är ändå siffrorna på väg ned. Arkivfoto. Bild: Denes Erdos/AP/TT

EU (TT:s korrespondent)

Inflationstakten i EU fortsätter att falla efter rekordsiffrorna i höstas.

Men i Ungern är läget fortsatt svårt.

Enligt nya samlade siffror från Eurostat låg inflationen på årsbasis i hela EU på 8,3 procent i mars, jämfört med 9,9 procent i februari. Siffran är därmed den lägsta sedan april i fjol, efter att som mest varit uppe i 11,5 procent i oktober.

Även i eurozonen går det snabbt nedåt i samma takt: till 6,9 procent i mars, jämfört med 8,5 i februari.

Sverige ligger i mitten av raden av EU-länderna, med en inflation på 8,1 procent, enligt de siffror som Eurostat räknar in för att kunna jämföra på bästa sätt.

Statistiska centralbyråns senaste svenska siffror för inflationen i mars låg annars på 10,6 procent enligt måttet KPI (konsumentprisindex), men 8,0 enligt måttet KPIF (där räntan är borträknad).

Klart högst inflation i EU i mars hade Ungern på 25,6 procent, följt av 17,2 i Lettland och 16,5 i Tjeckien.

I andra ändan fanns den lägsta inflationstakten i Luxemburg på 2,9 procent, före Spanien på 3,1 och Nederländerna på 4,5.

Wiktor Nummelin/TT

Fakta

Här är inflationen i EU-länderna i mars i år, enligt Eurostats harmoniserade siffror:

Ungern: 25,6 procent

Lettland: 17,2

Tjeckien: 16,5

Estland: 15,6

Polen: 15,2

Litauen: 15,2

Slovakien: 14,8

Rumänien: 12,2

Bulgarien: 12,1

Kroatien: 10,5

Slovenien: 10,4

Österrike: 9,2

Italien: 8,1

Sverige: 8,1

Portugal: 8

Tyskland: 7,8

Danmark: 7,4

Malta: 7,1

Irland: 7

Frankrike: 6,7

Finland: 6,7

Cypern: 6,1

Grekland: 5,4

Belgien: 4,9

Nederländerna: 4,5

Spanien: 3,1

Luxemburg: 2,9

Eurozonen: 6,9

Hela EU: 8,3

Källa: Eurostat